въздържам

въздържам
гл. - спирам, възпирам, стягам, дърпам, задържам, попречвам, тегля, слагам юзди, обуздавам, повъздържам, повъзпирам
гл. - удържам
гл. - сдържам
гл. - укротявам

Български синонимен речник. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • въздържам се — гл. сдържам се, търпя, стърпявам се, резервирам се, възпирам се, обуздавам се, лишавам се, не приемам, повъздържам се, повъзпирам се, тегля се, дърпам се назад …   Български синонимен речник

  • владея се — гл. сдържам се, въздържам се, търпя, стърпявам се, обуздавам се …   Български синонимен речник

  • възпирам — гл. спирам, забавям, задържам, преча, осуетявам, възпрепятствувам, попречвам, запирам, парализирам, отлагам гл. въздържам, обуздавам гл. запазвам гл. заприщвам, преграждам, заграждам гл. ограничавам гл. спъвам, възпрепятс …   Български синонимен речник

  • възпрепятствувам — гл. препятствувам, преча, попречвам, възпирам, спирам, задържам, спъвам, препречвам, осуетявам, парализирам, забавям гл. въздържам, обуздавам, отклонявам гл. преча на, затруднявам гл. разстройвам, разочаровам …   Български синонимен речник

  • държа се настрана — словосъч. пасувам, не вземам участие, въздържам се, съм безучастен, стоя апатичен …   Български синонимен речник

  • забавям — гл. бавя, побавям, позабавям, задържам, мая, просрочвам, отлагам, протакам, поотлагам, отдалечавам, закъснявам, продължавам гл. спирам, възпирам, въздържам, парализирам, затягам гл. давам отсрочка гл. прекъсвам гл. преча на, спъвам, затруднявам,… …   Български синонимен речник

  • задържам — гл. запирам, спирам, препятствувам, попречвам, забавям, възпирам, обуздавам, сдържам, отклонявам гл. арестувам, затварям гл. подпирам, подкрепям гл. въздържам, удържам гл. държа, пазя, поддържам, запазвам, съхранявам гл …   Български синонимен речник

  • задържам се — гл. застоявам се, спирам, хващам корен, засядам гл. стоя, оставам, престоявам гл. въздържам се, възпирам се, спирам се гл. оставам на мястото си, запазвам се, не се променям …   Български синонимен речник

  • запирам — гл. спирам, секвам, прекъсвам, преустановявам, преставам, запъвам, заядам се, възпирам, задържам, забавям, парализирам, затягам гл. въздържам, обуздавам, удържам, отклонявам, заптисвам гл. арестувам, затварям гл. задръствам, запречвам, зазиждам …   Български синонимен речник

  • избягвам — гл. побягвам, бягам, хуквам, втурвам се, затичвам се, удрям на бяг, търтя на бяг, офейквам, духвам, забягвам, вземам си очите, вземам си дърмите, запилявам се гл. измъквам се, изплъзвам се, изскубвам се, отървавам се, избавям се, изчезвам,… …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”